Around the World

Distance between Hangzhou and Qianjiang

Distance from Hangzhou to Qianjiang is 433 miles / 698 kilometers.

Hangzhou

City: Hangzhou
Country: China
Coordinates: 30°17′37″N
120°9′41″E

Qianjiang

City: Qianjiang
Country: China
Coordinates: 30°25′15″N
112°53′30″E

Time difference between Hangzhou and Qianjiang

There is no time difference between Hangzhou and Qianjiang. Current local time in Hangzhou and Qianjiang is 05:08 CST (2020-07-11)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search