Around the World

Distance between Guangzhou and Nanchong

Distance from Guangzhou to Nanchong is 690 miles / 1111 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Nanchong

City: Nanchong
Country: China
Coordinates: 30°47′42″N
106°5′5″E

Time difference between Guangzhou and Nanchong

There is no time difference between Guangzhou and Nanchong. Current local time in Guangzhou and Nanchong is 23:29 CST (2020-01-17)

Map

Linnuntie Air distance: miles km

Search