Around the World

Distance between Nzega and Kiomboi

Distance from Nzega to Kiomboi is 82 miles / 131 kilometers.

Map showing the distance from Nzega to Kiomboi

Beeline Air distance: miles km

Nzega

City: Nzega
Country: Tanzania
Coordinates: 4°13′0″S
33°10′59″E

Kiomboi

City: Kiomboi
Country: Tanzania
Coordinates: 4°16′0″S
34°22′0″E

Time difference between Nzega and Kiomboi

There is no time difference between Nzega and Kiomboi. Current local time in Nzega and Kiomboi is 14:38 EAT (2024-05-22)

Search