Around the World

Distance between Nzega and Kingori

Distance from Nzega to Kingori is 270 miles / 434 kilometers.

Map showing the distance from Nzega to Kingori

Beeline Air distance: miles km

Nzega

City: Nzega
Country: Tanzania
Coordinates: 4°13′0″S
33°10′59″E

Kingori

City: Kingori
Country: Tanzania
Coordinates: 3°16′59″S
36°58′59″E

Time difference between Nzega and Kingori

There is no time difference between Nzega and Kingori. Current local time in Nzega and Kingori is 09:52 EAT (2024-06-16)

Search