Around the World

Distance between Milton Keynes and Leighton Buzzard

Distance from Milton Keynes to Leighton Buzzard is 10 miles / 15 kilometers.

Map showing the distance from Milton Keynes to Leighton Buzzard

Beeline Air distance: miles km

Milton Keynes

City: Milton Keynes
Country: United Kingdom
Coordinates: 52°2′30″N
0°45′20″W

Leighton Buzzard

City: Leighton Buzzard
Country: United Kingdom
Coordinates: 51°55′1″N
0°39′28″W

Time difference between Milton Keynes and Leighton Buzzard

There is no time difference between Milton Keynes and Leighton Buzzard. Current local time in Milton Keynes and Leighton Buzzard is 04:43 BST (2024-04-15)

Search