Around the World

Distance between Izola and Gorizia

Distance from Izola to Gorizia is 28 miles / 45 kilometers.

Map showing the distance from Izola to Gorizia

Beeline Air distance: miles km

Izola

City: Izola
Country: Slovenia
Coordinates: 45°32′12″N
13°39′42″E

Gorizia

City: Gorizia
Country: Italy
Coordinates: 45°56′27″N
13°37′18″E

Time difference between Izola and Gorizia

There is no time difference between Izola and Gorizia. Current local time in Izola and Gorizia is 05:51 CEST (2024-04-15)

Search