Around the World

Distance between Gjirokastër and Saraqinishtë

Distance from Gjirokastër to Saraqinishtë is 5 miles / 8 kilometers.

Map showing the distance from Gjirokastër to Saraqinishtë

Beeline Air distance: miles km

Gjirokastër

City: Gjirokastër
Country: Albania
Coordinates: 40°4′32″N
20°8′20″E

Saraqinishtë

City: Saraqinishtë
Country: Albania
Coordinates: 40°6′19″N
20°13′45″E

Time difference between Gjirokastër and Saraqinishtë

There is no time difference between Gjirokastër and Saraqinishtë. Current local time in Gjirokastër and Saraqinishtë is 22:30 CET (2024-02-27)

Search