Around the World

Distance between Xai-Xai and Nampula

Distance from Xai-Xai to Nampula is 777 miles / 1251 kilometers.

Xai-Xai

City: Xai-Xai
Country: Mozambique
Coordinates: 25°3′6″S
33°38′39″E

Nampula

City: Nampula
Country: Mozambique
Coordinates: 15°6′59″S
39°15′59″E

Time difference between Xai-Xai and Nampula

There is no time difference between Xai-Xai and Nampula. Current local time in Xai-Xai and Nampula is 04:09 CAT (2020-04-06)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search