Around the World

Distance between Xai-Xai and Matola

Distance from Xai-Xai to Matola is 97 miles / 156 kilometers.

Xai-Xai

City: Xai-Xai
Country: Mozambique
Coordinates: 25°3′6″S
33°38′39″E

Matola

City: Matola
Country: Mozambique
Coordinates: 25°57′43″S
32°27′32″E

Time difference between Xai-Xai and Matola

There is no time difference between Xai-Xai and Matola. Current local time in Xai-Xai and Matola is 19:06 CAT (2020-04-03)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search