Around the World

Distance between Kousséri and Kumba

Distance from Kousséri to Kumba is 640 miles / 1030 kilometers.

Kousséri

City: Kousséri
Country: Cameroon
Coordinates: 12°4′36″N
15°1′50″E

Kumba

City: Kumba
Country: Cameroon
Coordinates: 4°38′10″N
9°26′48″E

Time difference between Kousséri and Kumba

There is no time difference between Kousséri and Kumba. Current local time in Kousséri and Kumba is 09:29 WAT (2020-04-10)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search