Around the World

Distance between Hangzhou and Jieyang

Distance from Hangzhou to Jieyang is 522 miles / 840 kilometers.

Hangzhou

City: Hangzhou
Country: China
Coordinates: 30°17′37″N
120°9′41″E

Jieyang

City: Jieyang
Country: China
Coordinates: 23°32′30″N
116°21′56″E

Time difference between Hangzhou and Jieyang

There is no time difference between Hangzhou and Jieyang. Current local time in Hangzhou and Jieyang is 12:16 CST (2020-07-11)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search