Around the World

Distance between Hangzhou and Danshui

Distance from Hangzhou to Danshui is 626 miles / 1007 kilometers.

Hangzhou

City: Hangzhou
Country: China
Coordinates: 30°17′37″N
120°9′41″E

Danshui

City: Danshui
Country: China
Coordinates: 22°47′54″N
114°28′1″E

Time difference between Hangzhou and Danshui

There is no time difference between Hangzhou and Danshui. Current local time in Hangzhou and Danshui is 23:19 CST (2020-07-12)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search