Around the World

Distance between Guangzhou and Yanjiang

Distance from Guangzhou to Yanjiang is 718 miles / 1156 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Yanjiang

City: Yanjiang
Country: China
Coordinates: 30°7′15″N
104°38′53″E

Time difference between Guangzhou and Yanjiang

There is no time difference between Guangzhou and Yanjiang. Current local time in Guangzhou and Yanjiang is 16:48 CST (2020-03-29)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search