Around the World

Distance between Guangzhou and Xichang

Distance from Guangzhou to Xichang is 760 miles / 1223 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Xichang

City: Xichang
Country: China
Coordinates: 27°53′47″N
102°15′48″E

Time difference between Guangzhou and Xichang

There is no time difference between Guangzhou and Xichang. Current local time in Guangzhou and Xichang is 00:23 CST (2020-02-18)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search