Around the World

Distance between Guangzhou and Xi’an

Distance from Guangzhou to Xi’an is 813 miles / 1308 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Xi’an

City: Xi’an
Country: China
Coordinates: 34°15′29″N
108°55′42″E

Time difference between Guangzhou and Xi’an

There is no time difference between Guangzhou and Xi’an. Current local time in Guangzhou and Xi’an is 21:28 CST (2020-01-28)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search