Around the World

Distance between Guangzhou and Suzhou

Distance from Guangzhou to Suzhou is 723 miles / 1164 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Suzhou

City: Suzhou
Country: China
Coordinates: 31°18′14″N
120°35′43″E

Time difference between Guangzhou and Suzhou

There is no time difference between Guangzhou and Suzhou. Current local time in Guangzhou and Suzhou is 17:50 CST (2020-08-08)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search