Around the World

Distance between Guangzhou and Jinan

Distance from Guangzhou to Jinan is 963 miles / 1549 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Jinan

City: Jinan
Country: China
Coordinates: 36°40′5″N
116°59′49″E

Time difference between Guangzhou and Jinan

There is no time difference between Guangzhou and Jinan. Current local time in Guangzhou and Jinan is 13:34 CST (2020-07-15)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search