Around the World

Distance between Guangzhou and Chengtangcun

Distance from Guangzhou to Chengtangcun is 860 miles / 1384 kilometers.

Guangzhou

City: Guangzhou
Country: China
Coordinates: 23°7′0″N
113°15′0″E

Chengtangcun

City: Chengtangcun
Country: China
Coordinates: 35°5′0″N
117°11′26″E

Time difference between Guangzhou and Chengtangcun

There is no time difference between Guangzhou and Chengtangcun. Current local time in Guangzhou and Chengtangcun is 13:13 CST (2020-02-21)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search