Around the World

Distance between Bendigo and Melton

Distance from Bendigo to Melton is 66 miles / 106 kilometers.

Bendigo

City: Bendigo
Country: Australia
Coordinates: 36°45′29″S
144°16′48″E

Melton

City: Melton
Country: Australia
Coordinates: 37°41′0″S
144°35′7″E

Time difference between Bendigo and Melton

There is no time difference between Bendigo and Melton. Current local time in Bendigo and Melton is 03:16 AEDT (2020-04-03)

Map

Beeline Air distance: miles km

Search